raspored sati

 

 

Osnovna škola

 

1. razred Srednje škole

 

2. razred Srednje škole

 

3. razred Srednje škole

 

4. razred Srednje škole

 

 

 

razredne informacije

 

 

 

 

 

 

POZIVAMO VAS NA

 

DAN OTVORENIH VRATA

 

23.05.2018. od 17.00 do 20.00 sati

 

 

 

NATJEČAJI

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

 šk.god. 2017./2018.

 

 

 

 

 

UPISI U 1.R.OSNOVNE ŠKOLE

 

Prijave i upisi u osnovnu školu

za školsku godinu 2018./2019.

  

 

ISPITI PREMA OSOBNIM POTREBAMA

 

 

 

PODRUČNI ODJEL

GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA U KRKU

 

 

Prijave za pristup audiciji za upis u 1.r.OGŠ

 

 Prijavnica za audiciju u OGŠ.pdf