Web stranica je prebačena na novu lokaciju:

www.gs-imr.hr

 

 

 

 

 

 

POÈETAK NASTAVE

ponedjeljak 5. rujna 2022.

„A“  TJEDAN

____________________________

 

OD 10:00 DO 14:00 SATI

DOGOVOR UÈENIKA S PROFESOROM 

INSTRUMENTA O RASPOREDU NASTAVE

 

 

 

 

Roditeljski sastanak za pripremni program za OG©

 odr¾ati æe se u

utorak,6.9.2022.u 16.45 sati

 

 

 

 

NATJEÈAJI

 

 

e-potvrde

za pristup potvrdama otvorite poveznicu:

https://potvrde.skole.hr/login

 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUÈAJU POTRESA

 

 

 

 

 

raspored sati

 

 

Osnovna ¹kola

 

1. razred Srednje ¹kole

 

2. razred Srednje ¹kole

 

3. razred Srednje ¹kole

 

4. razred Srednje ¹kole

 

 

 

razredne informacije