Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Laginjina 1, 51000 Rijeka, OIB: 22340177199

tel. & fax.:  +385 51 226-859    +385 51 227-270       e-mail:  gsimr.rijeka@gmail.com

design by AIME studio