Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

5.05.2022.g.

 

 

 

VEČER HARMONIKE

12.05.2022.g.

 

 

 

KONCERT GUDAČKIH ORKESTARA OGŠ I SGŠ

19.05.2022.g.

 

 

 

KONCERT KOMORNIH SASTAVA I PUHAČKOG ORKESTRA

26.05.2022.g.

 

 

 

KONCERT ZBOROVA - OBRANA ZAVRŠNOG RADA ZA UČENIKE TS ODJELA

21.06.2022.g.

 

 

 

GUG - U PERIVOJU GUVERNEROVE PALAČE

23.06.2022.g.

 

 

 

SVEČANI KONCERT MATURANATA I PODJELA SVJEDODŽBI