MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS op.4

 

Križevci, 03. -  11.02. 2018.

 

UDARALJKE

I.kategorija 

Eleonora Legac - I.nagrada (bodovi: 92,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof

II.kategorija 

Massimo Balczo - I.nagrada (bodovi: 91,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

Tomislav Tojčić - III.nagrada (bodovi: 72,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

III.kategorija 

Saša Miljanović - III.nagrada (bodovi: 72,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

IV.kategorija 

Andre Šebalj - III.nagrada (bodovi: 70,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

 

KLAVIR

I.kategorija 

Ana Vrban - II.nagrada (bodovi: 82,33)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

III.kategorija

Lilasukhi Rubčić - II.nagrada (bodovi: 89,00)

  mentorica: Sara Rapotec, prof.

Greta Marku - priznanje (bodovi: 68,00)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

V.kategorija

Katarina Nera Bondić - diploma

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

  

1.MEĐUNARODNO ZBORSKO NATJECANJE

ISTRIA CANTAT

Pula, 20.01.2018.

MJEŠOVITI ZBOR

A1.kategorija

   I.nagrada (bodovi:22,25)

  dirigentica: Doris Kovačić, prof.

 

DJEVOJAČKI ZBOR

A2.kategorija

   I.nagrada (bodovi:21,25)

  dirigent: Davor Juretić, prof

 

55.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

KOMORNI SASTAVI

 

Državno natjecanje

Zagreb, 06.- 09.12.2017.

 

TRIA

I.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 99,46)

 

Mihaela Vukelić - glasovir

Borna Buger - violina

Karlo Musinov - violončelo

  mentor: Mauro Šestan, prof.

II.kategorija 

             II.nagrada (ocjena: 97,52)

 

Petra Zoretić - saksofon

Katarina Nera Biondić- glasovir

Domagoj Živković - udaraljke

  mentorica: Anita Primorac, prof.

 

KVARTETI

I.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 98,96)

 

Gloria Cihal - flauta

Kim Sanković - flauta

Nikka Kertelj - flauta

Tia Elena Fućak - flauta

  mentorica: Paola Radin, prof.

II.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 99,62)

 

Matej Žerovnik - violina

Dalia Cossetto - violina

Benjamin Klanjac - viola

Alida Cossetto - violončelo

  mentor: Mauro Šestan, prof.

 

SASTAVI 6-9 ČLANOVA

II.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 98,82)

 

Gordana Đekić - sopran

Tea Ban - mezzosopran

Ema Delač - alt

Deni Klen - mandolina

Rene Borić - mandolina

Natali Horvat - glasovir

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

 

55.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

KOMORNI SASTAVI

 

Regionalno natjecanje

Rijeka,12.11. 2017.

 

TRIA

I.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 98,33)

 

Mihaela Vukelić - glasovir

Borna Buger - violina

Karlo Musinov - violončelo

  mentor: Mauro Šestan, prof.

II.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 90,33)

 

Petra Zoretić - saksofon

Katarina Nera Biondić- glasovir

Domagoj Živković - udaraljke

  mentorica: Anita Primorac, prof.

 

KVARTETI

I.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 95,67)

 

Gloria Cihal - flauta

Kim Sanković - flauta

Nikka Kertelj - flauta

Tia Elena Fućak - flauta

  mentorica: Paola Radin, prof.

II.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 98,33)

 

Matej Žerovnik - violina

Dalia Cossetto - violina

Benjamin Klanjac - viola

Alida Cossetto - violončelo

  mentor: Mauro Šestan, prof.

 

SASTAVI 6-9 ČLANOVA

II.kategorija 

             I.nagrada (ocjena: 94,67)

 

Gordana Đekić - sopran

Tea Ban - mezzosopran

Ema Delač - alt

Deni Klen - mandolina

Rene Borić - mandolina

Natali Horvat - glasovir

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

 

55.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

KOMORNI SASTAVI

 

Regionalno natjecanje

Zagreb, 09.11. 2017.

 

GLASOVIRSKA DUA

II.kategorija

            

             II.nagrada (ocjena: 88,67)

 

Dora Špiljak

Roko Jović

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

1.MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA JADRANSKI AKORDI 2017.

Kraljevica, 23.- 24.06.2017.

kategorija I.

Leona Karabaić - I.nagrada (bodovi: 92)

  mentorica: Laura Gudelj, prof.

Kate Gršković - II.nagrada (bodovi:84,66)

mentorica: Laura Gudelj,prof.

Robert Vodopija - II.nagrada (bodovi:83,33)

mentorica: Jadranka Jurić,prof.

kategorija II.

Marko Tomasić - I.nagrada (bodovi: 95,66)

  mentor: Mario Buljan, prof.

kategorija III.

Sara Schubert - II.nagrada (bodovi: 85,33)

  mentorica: Alemka Pečar Host, prof.

kategorija IV.

Nicole Dmitrović - II.nagrada (bodovi: 82,33)

  mentorica: Ana Dražul, prof.

kategorija V.

Antonela Doko - I.nagrada (bodovi: 91,66)

  mentorica: Ana Dražul, prof.

 

Ivor Mudrinić - I.nagrada (bodovi: 90,33)

  mentor: Albert Buždon, prof.

 

Marijan Rugani - III.nagrada (bodovi: 75)

  mentorica: Ksenija Marion Kesić, prof.

 

Roko Jagar - III.nagrada (bodovi: 74,33)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Ana Marija Nujić - III.nagrada (bodovi: 72,33)

  mentor: Mario Buljan, prof.

 

2.INTERNACIONALNI FESTIVAL "EUFONIJA"

Novi Sad, 24.- 28.05.2017.

kategorija I.

Marta Beljan - I.nagrada, 1.mjesto (bodovi: 97,20)

  mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

kategorija IIIb.

Eugen Kvaternik - I.nagrada, 3.mjesto  (bodovi: 90,40)

  mentor: Josip Nemet, prof.

kategorija IV.

Nola Radaković - II.nagrada         (bodovi: 88,60)

  mentor: Josip Nemet, prof.

Karla Sorčić - I.nagrada, 3.mjesto (bodovi: 92,00)

  mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

kategorija V.

Ivan Mužić - III.nagrada              (bodovi: 77,20)

  mentor: Josip Nemet, prof.

7.MEĐUNARODNO KOROŠKO KLAVIRSKO TEKMOVANJE

Glasbena šola Radlje ob Dravi, 26.- 29.05.2017.

kategorija 4.

Marko Tomasić - Zlatna - I.nagrada

  mentor: Mario Buljan, prof.

kategorija 6.

Mihaela Vukelić - Srebrna nagrada

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

kategorija 9.

Antonela Doko - Brončana nagrada

  mentorica: Ana Dražul, prof.

5.PULA Guitar Fest OKUD "Istra"

Pula, 20.05.2017.

I.kategorija

Dorian Sabo - I.nagrada (bodovi:91,10)

  mentorica: Slađana Čolović, prof.

III.kategorija

Ivan Jurlina - II.nagrada (bodovi:84,14)

  mentorica: Slađana Čolović, prof.

V.kategorija

Zelda Bašić - III.nagrada (bodovi:78,71)

  mentorica: Slađana Čolović, prof.

4.MEĐUNARODNO NATJECANJE  "KORNELIJE"

Beograd, 12.- 14.05.2017.

TEORIJA GLAZBE 

III.b - kategorija

Marta Ćiković - I.nagrada (bodovi:97)

  mentor: Darko Đekić, prof.

 

Neli Salković - I.nagrada (bodovi:97)

  mentor: Darko Đekić, prof.

 

Paolo Paris - I.nagrada (bodovi:96)

  mentor: Darko Đekić, prof.

 

Klara Pavlović - I.nagrada (bodovi:93)

         mentor: Darko Đekić, prof.

 

Damian Ivanić - II.nagrada (bodovi:86)

         mentor: Darko Đekić, prof.

 

Alida Cossetto - III.nagrada (bodovi:75)

         mentor: Darko Đekić, prof.

8.HRVATSKO NATJECANJE ZA HARMONIKU

Daruvar, 12.- 13.05.2017.

SOLISTI - PETAR PAN kategorija

Antonio Marinac - I.nagrada (bodovi:96,66)

  mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

SOLISTI - A kategorija

Marta Beljan - I.nagrada (bodovi:95,66)

  mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

SOLISTI - B kategorija

Eugen Kvaternik - I.nagrada (bodovi:91,00)

  mentor: Josip Nemet, prof.

SOLISTI - C kategorija

Nola Radaković - I.nagrada (bodovi:98,00)

         mentor: Josip Nemet, prof.

 

Karla Sorčić - I.nagrada (bodovi:95,00)

         mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

SOLISTI - E kategorija

Ivan Mužić - II.nagrada (bodovi:85,33)

         mentor: Josip Nemet, prof.

Domagoj Dobrila - III.nagrada (bodovi:79,66)

         mentor: Josip Nemet, prof.

BISTRIČKI ZVUKOLIK

4.FESTIVAL, MEĐUNARODNO MJEŠOVITO NATJECANJE GLAZBENIKA

 

Marija Bistrica, 4.- 7.05. 2017.

2.kategorija

Marta Beljan,harmonika

   4.mjesto,I.nagrada (ocjena: 93,583)

mentorica: Mia Ćojbašić,prof.

3.kategorija

Marko Tomasić,klavir

   2.mjesto (srebro), I.nagrada (ocjena: 94,750)    i 

Posebna nagrada za najbolju izvedbu vlastite skladbe

    mentor: Mario Buljan,prof.

5.kategorija

Karla Sorčić,harmonika

    5.mjesto,I.nagrada (ocjena: 92,500)  mentorica: Mia Ćojbašić,prof.

6.kategorija

Antonela Doko,klavir

     1.mjesto (zlato), I.nagrada (ocjena: 98,314) 

Posebna nagrada EPTA-e za najbolju klavirsku izvedbu

 mentorica: Ana Dražul,prof.

7.kategorija

Alvin Ćućić,klavir

     3.mjesto (bronca), I.nagrada (ocjena: 95,751) 

 mentorica: Jelena Barbarić Mijalić,prof.

42.MEĐUNARODNI SUSRET HARMONIKAŠA

 

Pula, 26.- 29.04. 2017.

A1.kategorija

Antonio Marinac

       II.nagrada (ocjena: 87,33)

mentorica: Mia Ćojbašić,prof.

A2.kategorija

Marta Beljan

       I.nagrada (ocjena: 95,00) 

    mentorica: Mia Ćojbašić,prof.

D.kategorija

Karla Sorčić

       I.nagrada (ocjena: 90,00) 

 mentorica: Mia Ćojbašić,prof.

Nola Radaković

       II.nagrada (ocjena: 85,80) 

 mentor: Josip Nemet,prof.

E.kategorija

Domagoj Dobrila

       II.nagrada (ocjena: 84,00) 

 mentor: Josip Nemet,prof.

Ivan Mužić

       III.nagrada (ocjena: 73,33) 

 mentor: Josip Nemet,prof.

X.EPTA MEĐUNARODNO NATJECANJE ZA MLADE PIJANISTE

 

Osijek, 18.- 22.04. 2017.

A.kategorija

Mihaela Vukelić

       II.nagrada (ocjena: 92,80)

mentorica: Jasna Kvaternik Janković,prof.

MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA MEMORIJAL JURICA MURAI

 

Varaždin, 23.- 29.04. 2017.

B.kategorija

Lilasukhi Rubčić

       III.nagrada (ocjena: 89,33)

mentorica: Sara Rapotec,prof.

C.kategorija

Sara Schubert

       priznanje (ocjena: 77,88) 

    mentorica: Alemka Pečar Host,prof.

E.kategorija

Antonela Doko

       priznanje (ocjena: 80,20) 

 mentorica: Ana Dražul,prof.

55.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Državno natjecanje

Zagreb,01. - 08. 04. 2017.

 

GLASOVIR

I.kategorija

Dora Špiljak - II.nagrada (ocjena:96,30)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

II.kategorija

Mihaela Vukelić - I.nagrada (ocjena:98,30)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Tara Vidović - II.nagrada (ocjena:97,28)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

VI.kategorija

Alvin Ćućić - II.nagrada (ocjena:96,74)

  mentorica: Jelena Barbarić Mijalić, prof.

MANDOLINA

I.kategorija

Isabella Dumić - I.nagrada (ocjena:98,24)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

II.kategorija

Marija Ivić - II.nagrada (ocjena:97,64)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

III.kategorija

Zara Paparić - I.nagrada (ocjena:98,12)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

Lara Baranašić - II.nagrada (ocjena:97,94)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

IV.kategorija

Rene Borić - I.nagrada (ocjena:98,78)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

V.kategorija

Deni Klen - I.nagrada (ocjena:99,56)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

 

PJEVANJE

I.kategorija

Gordana Đekić - II.nagrada (ocjena:95,70)

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

IV.kategorija

Tea Ban - I.nagrada (ocjena:98,00)

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

 

SOLFEGGIO

II.kategorija

Benjamin Klanjac - III.nagrada (ocjena:90,00)

  mentor: Darko Đekić, prof.

III.kategorija

Frano Živković - II.nagrada (ocjena:97,90)

  mentorica: Helena Zgombić Herceg, prof.

22.MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA -

DALEKI AKORDI 2017.

 

Jastrebarsko,01. - 03. 03. 2017.

 

VIOLINA

II.kategorija

Matija Buger - I.nagrada (bodovi:56,50)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

III.kategorija

Borna Buger - II.nagrada (bodovi:49,75)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

Valentina Kolar - III.nagrada (bodovi:37,50)

  mentorica: Vedrana Veljačić Linić, prof.

IV.kategorija

Lovro Bratonja - III.nagrada (bodovi:38,50)

  mentorica: Vedrana Veljačić Linić, prof.

V.kategorija

Matej Žerovnik - II.nagrada (bodovi:50,25)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

Dalia Cossetto - II.nagrada (bodovi:48,25)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

 

VIOLA

II.kategorija

Eva Lončarić - II.nagrada (bodovi:45,50)

  mentorica:Nives Vadlja Šimunić, prof.

Nina Radović - III.nagrada (bodovi:42,75)

  mentorica:Nives Vadlja Šimunić, prof.

IV.kategorija

Monica Milović - II.nagrada (bodovi:54,38)

  mentorica:Nives Vadlja Šimunić, prof.

Benjamin Klanjac - II.nagrada (bodovi:46,00)

  mentorica:Nives Vadlja Šimunić, prof.

V.kategorija

Isabella Valenčić - II.nagrada (bodovi:53,88)

  mentorica:Nives Vadlja Šimunić, prof.

 

VIOLONČELO

III.kategorija

Karlo Musinov - II.nagrada (bodovi:53,00)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

IV.kategorija

Alida Cossetto - II.nagrada (bodovi:50,75)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

 

KLARINET

II.kategorija

Rino Bašić - III.nagrada (bodovi:43,60)

  mentor: Goran Prša, prof.

V.kategorija

Mauro Mičetić - III.nagrada (bodovi:43,38)

  mentor: Željko Pichler, prof.

 

55.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Regionalno natjecanje

01. - 10. 03.2017.

 

Jastrebarsko,01. - 03. 03. 2017.

 

MANDOLINA

I.kategorija

Isabella Dumić - I.nagrada (ocjena:96,63)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

II.kategorija

Marija Ivić - I.nagrada (ocjena:95,13)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

III.kategorija

Zara Paparić - I.nagrada (ocjena:91,35)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

Lara Baranašić - I.nagrada (ocjena:90,73)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

Hana Klančnik - II.nagrada (ocjena:88,60)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

IV.kategorija

Rene Borić - I.nagrada (ocjena:96,63)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

Lisa Beg - II.nagrada (ocjena:86,00)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

V.kategorija

Deni Klen - I.nagrada (ocjena:96,63)

  mentorica: Nataša Balyk, prof.

 

Zadar, 02. - 03. 03.2017.

 

SOLFEGGIO

II.kategorija

Benjamin Klanjac - I.nagrada (ocjena:92,00)

  mentor: Darko Đekić, prof.

III.kategorija

Frano Živković - I.nagrada (ocjena:93,50)

  mentorica: Helena Zgombć Herceg, prof.

Jure Černeha - II.nagrada (ocjena:89,50)

  mentorica: Helena Zgombć Herceg, prof.

Nikolina Rodin - II.nagrada (ocjena:86,60)

  mentorica: Helena Zgombć Herceg, prof.

Modi Rabak - II.nagrada (ocjena:84,20)

  mentorica: Helena Zgombć Herceg, prof.

IV.kategorija

Dino Prpić - II.nagrada (ocjena:80,40)

  mentorica: Alka Kavre, prof.

 

Split, 08.03.2017.

 

PJEVANJE

I.kategorija

Gordana Đekić - I.nagrada (ocjena:90,75)

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

III.kategorija

Višnja Kovačić - II.nagrada (ocjena:83,00)

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

IV.kategorija

Tea Ban - I.nagrada (ocjena:95,88)

  mentorica: Ingrid Haller, prof.

 

Split, 08.-09.03.2017.

 

GITARA

II.kategorija

Arijana Osmani - II.nagrada (ocjena:80,20)

  mentor: Luka Toman, prof.

III.kategorija

Ivan Jurlina - II.nagrada (ocjena:86,00)

  mentorica: Slađana Čolović, prof.

Mario Kusijanović - II.nagrada (ocjena:85,60)

  mentor: Dragan Mamuza, prof.

IV.kategorija

Imran Duraj - priznanje (ocjena:69,40)

  mentorica: Slađana Čolović, prof.

 

Split, 09. -10.03.2017.

 

GLASOVIR

I.kategorija

Dora Špiljak - I.nagrada (ocjena:90,60)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

II.kategorija

Mihaela Vukelić - I.nagrada (ocjena:95,10)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Tara Vidović - I.nagrada (ocjena:92,00)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

Greta Marku - II.nagrada (ocjena:89,80)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

III.kategorija

Nina Španjol - II.nagrada (ocjena:85,40)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

V.kategorija

Paulo Sanković - II.nagrada (ocjena:89,00)

  mentor: Dorian Hatta, prof.

VI.kategorija

Alvin Ćućić - I.nagrada (ocjena:90,00)

 mentorica: Jelena Barbarić Mjalić, prof.

8.MEĐUNARODNO GITARISTIČKO I VIOLINISTIČKO NATJECANJE

"POREČ FEST"

 

Poreč, 17. - 19. 02. 2017.

 

VIOLINA

V.kategorija  

 

Matej Žerovnik - II.nagrada (bodovi:86,00)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

 

KOMORNI SASTAVI - KVARTET SINKOPA

II.kategorija  - II.nagrada (bodovi:  86,50) 

 

Donata Vukadinović, flauta

Petra Zoretić, saksofon

Katarina Nera Biondić, klavir

Domagoj Živković, udaraljke

  mentorica: Anita Primorac, prof.

MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS op.3

 

Križevci, 15. -  26.02. 2017.

 

UDARALJKE

I.kategorija 

Massimo Balczo - I.nagrada (bodovi: 95,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

Giulian Magagnino - I.nagrada (bodovi: 93,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof

Eleonora Legac - II.nagrada (bodovi: 88,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof

II.kategorija 

Saša Miljanović - I.nagrada (bodovi: 99,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

Tomislav Tojčić - III.nagrada (bodovi: 77,33)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

V.kategorija 

Domagoj Živković - III.nagrada (bodovi: 77,00)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

KLAVIR

I.kategorija 

Dora Špiljak - II.nagrada (bodovi: 88,00)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Mia Marušić - II.nagrada (bodovi: 85,00)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

Tonka Hodak - II.nagrada (bodovi: 84,33)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

II.kategorija 

Greta Marku - II.nagrada (bodovi: 84,00)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

III.kategorija

Mihaela Vukelić - I.nagrada (bodovi: 91,33)

  mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Tara Vidović - II.nagrada (bodovi: 89,33)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

Roko Baćić - III.nagrada (bodovi: 76,67)

  mentorica: Sanja Kranželić, prof.

Nina Španjol - III.nagrada (bodovi: 76,67)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

IV.kategorija

Nicole Dmitrović - III.nagrada (bodovi: 76,67)

  mentorica: Ana Dražul, prof.

V.kategorija

Alvin Ćućić - II.nagrada (bodovi: 86,67)

  mentorica: Jelena Barbarić Mijalić, prof.

  

23.MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADI VIRTUOZI

 

Zagreb, 15. - 19. 02. 2017.

 

VIOLINA

IV.kategorija  

 

Matej Mijalić - III.nagrada

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

 

5.DRŽAVNO NATJECANJE

"Mladi Padovec 2017."

 

Novi Marof,10. - 11. 02. 2017.

 

III.DISCIPLINA - II.KATEGORIJA 

Nika Ćosić - II.nagrada (bodovi: 83,67)

  mentorica: Alemka Pečar Host, prof.

 

III.DISCIPLINA - III.KATEGORIJA 

Nina Španjol - II.nagrada (bodovi: 86,00)

  mentorica: Sandra Klen, prof.

 

54.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE

KOMORNI SASTAVI

Državno natjecanje

Zagreb, 07.-10.12.2016.

 

GLASOVIRSKA DUA

III.kategorija

 

          II.nagrada (ocjena: 95,40)

Mihaela Vukelić

Damian Ivanić

         mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

KVARTETI

II.kategorija

 

         II.nagrada (ocjena: 97,12)

Gordana Đekić - sopran

Višnja Kovačić - sopran

Tea Ban - mezzosopran

Ema Delač - alt

         mentorica: Ingrid Haller, prof.

         

II.kategorija

             II.nagrada (ocjena: 95,20)

Donata Vukadinović - flauta

Petra Zoretić - saksofon

Katarina Nera Biondić - glasovir

Domagoj Živković - udaraljke

         mentorica: Anita Primorac, prof.

54.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE

KOMORNI SASTAVI

Regionalno natjecanje,    02.- 06.11.2016.

Rijeka, 03.11..2016.

GLASOVIRSKA DUA

III.kategorija

        I.nagrada (ocjena: 92,67)

Mihaela Vukelić

Damian Ivanić

         mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

IV.kategorija

        II.nagrada (ocjena: 88,00)

Antonela Doko

NIcole Dmitrović

  mentorica: Ana Dražul, prof.

DUA

II.kategorija

        II.nagrada (ocjena: 88,67)

Domagoj Dobrila - harmonika

Antonija Fućak - flauta

         mentor: Josip Nemet, prof.

KVARTETI

II.kategorija

        I.nagrada (ocjena: 99,00)

Donata Vukadinović - flauta

Petra Zoretić - saksofon

Katarina Nera Biondić - glasovir

Domagoj Živković - udaraljke

         mentorica: Anita Primorac, prof.

II.kategorija

        I.nagrada (ocjena: 96,33)

Gordana Đekić - sopran

Višnja Kovačić - sopran

Tea Ban - mezzosopran

Ema Delač - alt

         mentorica: Ingrid Haller, prof.

3.MEĐUNARODNO NATJECANJE  "KORNELIJE"

Beograd, 13.- 15.05.2016.

SOLFEGGIO

I.b - kategorija

Benjamin Klanjac - I.nagrada (bodovi:96,33)

         mentor: Darko Đekić, prof.

I.e - kategorija

Milan Kitić - III.nagrada (bodovi:70,66)

  mentorica: Kristina Milić, prof.

TEORIJA GLAZBE 

III.a - kategorija

Ivan Jurlina - I.nagrada (bodovi:100)

  mentor: Darko Đekić, prof.

Ivor Lakić - I.nagrada (bodovi:100)

  mentor: Darko Đekić, prof.

Filip Krasny - I.nagrada (bodovi:100)

  mentor: Darko Đekić, prof.

Nikola Vlah - I.nagrada (bodovi:100)

         mentor: Darko Đekić, prof.

Benjamin Klanjac - I.nagrada (bodovi:92,50)

         mentor: Darko Đekić, prof.

7.HRVATSKO NATJECANJE ZA HARMONIKU

Daruvar, 13.- 14.05.2016.

B.kategorija

Fran Srdoč - II.nagrada (bodovi:84,33)

         mentor: Josip Nemet, prof.

C.kategorija

Ana Glasnović - II.nagrada (bodovi:85,66)

  mentorica: Mia Ćojbašić, prof.

D.kategorija

Ivan Mužić - II.nagrada (bodovi:89,00)

  mentor: Josip Nemet, prof.

Domagoj Dobrila - II.nagrada (bodovi:87,66)

  mentor: Josip Nemet, prof.

Arian Frlan - III.nagrada (bodovi:75,66)

  mentor: Josip Nemet, prof.

E.kategorija

Ivo Šubat - II.nagrada (bodovi:81,00)

         mentor: Josip Nemet, prof.

DRŽAVNO NATJECANJE IZ TALIJANSKOG JEZIKA

 

Topusko, 21. - 23. 04. 2016.

 

 

LISTA A - 64

 

Karla Šain - 3.mjesto (bodovi: 97)

  mentorica: Kristina Kraljić Pleša, prof.

 

 

DALEKI AKORDI  21.NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA 2016.

Split/Kaštela,               11. - 16.04.2016.

KLAVIR- I.kategorija

Dora Špiljak - III.nagrada (bodovi:40,33)

   mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Doriana Biondić - priznanje (bodovi:32,67)

         mentorica: Julija Dumić, prof.

Norman Moraal - priznanje (bodovi:32,67)

                mentorica: Ana Dražul, prof.

KLAVIR - II.kategorija

Tara Vidović - III.nagrada (bodovi:43,00)

                mentorica: Sanja Kranželić, prof.

Mihaela Vukelić - III.nagrada (bodovi:43,00)

             mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Greta Marku - III.nagrada (bodovi:39,00)

         mentorica: Sanja Kranželić, prof.

KLAVIR - III.kategorija

Artur Moraal - III.nagrada (bodovi:44,67)

             mentorica: Ana Dražul , prof.

Roko Baćić - III.nagrada (bodovi:41,00)

             mentorica: Sanja Kranželić, prof.

Sara Schubert - priznanje (bodovi:34,33)

             mentorica: Alemka Pečar Host, prof.

PJEVANJE - III.kategorija

Emilia Rukavina - II.nagrada (bodovi:54,98)

   mentorica: Ingrid Haller, prof.

PJEVANJE - IV.kategorija

Tea Ban - I.nagrada (bodovi:56,13)

   mentorica: Ingrid Haller, prof.

MEĐUNARODNO NATJECANJE PUHAČA

WOODWIND & BRASS

 

Varaždin, 08. - 15. 04. 2016.

 

KLARINET - E.kategorija

Mauro Mičetić - III.nagrada (ocjena:89,67)

  mentor: Željko Pichler, prof.

FLAUTA - B.kategorija

Nikka Kertelj - II.nagrada (ocjena:91,80)

  mentorica: Paola Radin, prof.

Tia Elena Fućak - II.nagrada (ocjena:90,67)

  mentorica: Paola Radin, prof.

FLAUTA - C.kategorija

Marko Crepulja - I.nagrada (ocjena:95,00)

  mentorica: Paola Radin, prof.

Mihael Žunić-Šušnjić - II.nagrada (ocjena:91,00)

  mentorica: Paola Radin, prof.

Paola Malner - III.nagrada (ocjena:89,03)

  mentorica: Paola Radin, prof.

Gloria Cihal - III.nagrada (ocjena:88,90)

  mentorica: Paola Radin, prof.

FLAUTA - E.kategorija

Laura Marincel - II.nagrada (ocjena:91,77)

  mentorica: Paola Radin, prof.

Antonia Fućak - II.nagrada (ocjena:91,67)

  mentorica: Paola Radin, prof.

FLAUTA - F.kategorija

Donata Vukadinović - II.nagrada (ocjena:92,23)

  mentorica: Paola Radin, prof.

54.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Državno natjecanje

Zagreb,11. - 19. 03. 2016.

 

VIOLINA

I.kategorija

Matija Buger - II.nagrada (ocjena:96,76)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

II.kategorija

Borna Buger - I.nagrada (ocjena:98,48)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

Nika Anić - II.nagrada (ocjena:95,40)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

IV.kategorija

Matej Mijalić - I.nagrada (ocjena:99,54)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

Matej Žerovnik - II.nagrada (ocjena:96,48)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

Dalia Cossetto - II.nagrada (ocjena:95,54)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

VIOLA

I.kategorija

Eva Lončarić - II.nagrada (ocjena:97,34)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

II.kategorija

Benjamin Klanjac - I.nagrada (ocjena:99,14)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

VIOLONČELO

II.kategorija

Karlo Musinov - III.nagrada (ocjena:93,50)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

V.kategorija

Viktoriya Sklyarenko - II.nagrada (ocjena:95,88)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

FLAUTA

III.kategorija

Lucija Skoblar - II.nagrada (ocjena:95,80)

  mentorica: Paola Radin, prof.

KLARINET

V.kategorija

Mauro Mičetić - III.nagrada (ocjena:93,06)

  mentor: Željko Pichler, prof.

ROG

V.kategorija

Valentino Buić - I.nagrada (ocjena:99,18)

  mentor: Vasyl Yenko, prof.

HARFA

III.kategorija

Marta Ćiković - I.nagrada (ocjena:98,78)

  mentorica: Jasna Štiglić, prof.

 

MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA MEMORIJAL JURICA MURAI

 

Varaždin, 11.- 15.03. 2016.

B.kategorija

Tara Vidović

       priznanje (ocjena: 84,80)

mentorica: Sanja Kranželić,prof.

Greta Marku

       priznanje (ocjena: 83,20)

mentorica: Sanja Kranželić,prof.

Marko Tomasić

       priznanje (ocjena: 82,60)

mentor: Mario Buljan,prof.

C.kategorija

Sara Schubert

       priznanje (ocjena: 79,20) 

    mentorica: Alemka Pečar Host,prof.

E.kategorija

Katarina Nera Biondić

       III.nagrada (ocjena: 89,00)  mentorica: Jasna Kvaternik Janković,prof.

54. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Državno natjecanje

Zagreb, 04.- 05.03. 2016.

ZBOROVI

III.kategorija

DJEVOJAČKI ZBOR

       III.nagrada (ocjena: 93,94)

Dirigent: Davor Juretić,prof.

V.kategorija

MJEŠOVITI ZBOR

       II.nagrada (ocjena: 97,10) 

            Dirigentica: Doris Kovačić,prof.

54.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Regionalno natjecanje

12. - 21. 02. 2016.

 

Zadar,13. - 15. 02. 2016.

 

VIOLINA

I.kategorija

Matija Buger - I.nagrada (ocjena:97,60)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

II.kategorija

Borna Buger - I.nagrada (ocjena:96,00)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

Nika Anić - I.nagrada (ocjena:91,40)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

Klara Matković - II.nagrada (ocjena:86,40)

  mentorica: Maja Veljak, prof.

IV.kategorija

Matej Mijalić - I.nagrada (ocjena:100,00)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

Matej Žerovnik - I.nagrada (ocjena:96,60)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

Dalia Cossetto - I.nagrada (ocjena:90,00)

  mentorica: Anamarija Martinčić, prof.

VIOLA

I.kategorija

Eva Lončarić - I.nagrada (ocjena:94,80)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

II.kategorija

Benjamin Klanjac - I.nagrada (ocjena:95,60)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

III.kategorija

Isabella Valenčić - II.nagrada (ocjena:89,40)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

Monica Milović - II.nagrada (ocjena:88,20)

  mentorica: Nives Vadlja Šimunić, prof.

VIOLONČELO

II.kategorija

Karlo Musinov - I.nagrada (ocjena:91,00)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

Miron Lončarić - II.nagrada (ocjena:89,00)

mentor: Mauro Šestan, prof.

Ana Miculinić - II.nagrada (ocjena:82,50)

mentor: Mauro Šestan, prof.

III.kategorija

Alida Cossetto - II.nagrada (ocjena:86,25)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

V.kategorija

Viktoriya Sklyarenko - I.nagrada (ocjena:94,50)

  mentor: Mauro Šestan, prof.

 

Zagreb, 14. - 15. 02. 2016.

 

UDARALJKE

II.kategorija

Domagoj Živković - II.nagrada (ocjena:89,80)

  mentorica: Anita Primorac, prof.

HARFA

III.kategorija

Marta Ćiković - I.nagrada (ocjena:96,75)

  mentorica: Jasna Štiglić, prof.

 

Imotski, 18.- 20.02. 2016.

 

 

FLAUTA

II.kategorija

Anna Lukanec - II.nagrada (ocjena:83,10)

  mentor: Metod Sironić, prof.

III.kategorija

Lucija Skoblar - I.nagrada (ocjena:91,80)

  mentor: Paola Radin, prof.

V.kategorija

Donata Vukadinović - II.nagrada (ocjena:88,20)

  mentor: Paola Radin, prof.

Laura Marincel - II.nagrada (ocjena:87,80)

  mentor: Paola Radin, prof.

Antonia Fućak - II.nagrada (ocjena:81,80)

  mentor: Paola Radin, prof.

KLARINET

II.kategorija

Rino Bašić - II.nagrada (ocjena:86,70)

  mentor: Goran Prša, prof.

V.kategorija

Mauro Mičetić - I.nagrada (ocjena:91,30)

  mentor: Željko Pichler, prof

SAKSOFON

II.kategorija

Dino Morić - II.nagrada (ocjena:83,20)

  mentor: Nereo Arbula, prof.

IV.kategorija

Adrian Bralić Toth - II.nagrada (ocjena:87,50)

  mentor: Goran Prša, prof.

Petra Zoretić - III.nagrada (ocjena:78,20)

  mentor: Goran Prša, prof.

TRUBA

III.kategorija

Vid Lesica - II.nagrada (ocjena:82,00)

  mentor: Valentin Sklyarenko, prof.

ROG

V.kategorija

Valentino Buić - I.nagrada (ocjena:98,60)

  mentor: Vasyl Yenko, prof.

54. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

 

Regionalno natjecanje

 

13.- 21.02. 2016.

ZBOROVI

III.kategorija

DJEVOJAČKI ZBOR

       I.nagrada (ocjena: 92,00)

Dirigent: Davor Juretić,prof.

V.kategorija

MJEŠOVITI ZBOR

       I.nagrada (ocjena: 91,33) 

            Dirigentica: Doris Kovačić,prof.

22.međunarodno natjecanje MLADI VIRTUOZI - KLAVIR

 

Zagreb, 10. - 14. 02. 2016.

 

I.kategorija

 

Lilasukhi Rubčić - III.nagrada

  mentorica: Sara Rapotec, prof.

NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA

SONUS op.2

 

Križevci, 5. - 7. 02. 2016.

 

SOLFEGGIO

III.kategorija

Matej Žerovnik - I.nagrada (bodovi:90,67)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

Antonela Doko - I.nagrada (bodovi:90,33)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

Lara Vujasinović - II.nagrada (bodovi:83,00)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

Emma Lokmer - III.nagrada (bodovi:74,33)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

Dino Prpić - III.nagrada (bodovi:71,67)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

 

IV.kategorija

Milan Kitić - I.nagrada (bodovi:90,67)

 mentorica: Kristina Milić, prof.

Marija Anđela Biondić - I.nagrada (bodovi:90,17)

 mentorica: Alka Kavre, prof.

 

GLASOVIR

II.kategorija

Lilasukhi Rubčić - I.nagrada (bodovi:94,33)

 mentorica: Sara Rapotec, prof.

Marko Tomasić - II.nagrada (bodovi:89,33)

 mentor: Mario Buljan, prof.

 

III.kategorija

Mihaela Vukelić - I.nagrada (bodovi:90,33)

 mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

 

V.kategorija

Alvin Ćućić - I.nagrada (bodovi:92,33)

 mentorica: Jelena Barbarić Mijalić, prof.

Katarina Nera Biondić - II.nagrada (bodovi:85,33)

 mentorica: Jasna Kvaternik Janković, prof.

Ana-Marija Nujić - III.nagrada (bodovi:79,67)

 mentor: Mario Buljan, prof.

 

UDARALJKE

I.kategorija

Tomislav Tojčić - I.nagrada (bodovi:97,33)

 mentorica: Anita Primorac, prof.

II.kategorija

Saša Miljanović - I.nagrada (bodovi:99,17)

 mentorica: Anita Primorac, prof.

Andre Šebalj - I.nagrada (bodovi:88,67)

 mentorica: Anita Primorac, prof.

IV.kategorija

Domagoj Živković - I.nagrada (bodovi:93,33)

 mentorica: Anita Primorac, prof.