Odjel za gudače, gitaru i harfu
Pročelnik odjela: Mauro Šestan, prof.

gudači

 

1. Mauro Šestan - violončelo

2. Vedrana Veljačić Linić - violina

3. Maja Veljak - violina

4. Anamarija Martinčić - violina

5. Ariana Škrinjar - violina

6. Nives Vadlja Šimunić - viola

7. Aleksandar Vadlja - kontrabas

 

gitara

 

1. Slađana Čolović

2. Luka Toman

3. Dragan Mamuza

harfa

 

1. Jasna Štiglić

 

Ostali odjeli:

ODJEL ZA KLAVIR I HARMONIKU

ODJEL ZA PUHAČE, HARMONIKU, UDARALJKE I PJEVANJE

TEORIJSKI ODJEL

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE