2021.g.

11.11.2021.g. 

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KONCERTNA VEČER HRVATSKE GLAZBE

 

23.11.2021.g. 

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

OBLJETNICE SKLADATELJA

 

2.12.2021.g. 

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

CONCERTINO POVODOM SV.NIKOLE

 

14.12.2021.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

PROMOCIJA MONOGRAFIJE - OTKAZANO

21.12.2021.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

BOŽIĆNI KONCERT

 

2022.g.

27.01.2022.g.u 19.30 sati

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

"NAMA VAŽNI - OBLJETNICE SKLADATELJA"

8.02.2022.g. u 18 sati

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KOSTIMIRANI KONCERT

8.02.2022.g. u 19.30 sati

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KOSTIMIRANI KONCERT

14.02.2022.g. u 12 sati

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

VALENTINOVO POEZIJE I GLAZBE

8.03.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

EUTERPA I ATALANTA - KONCERT POSVEĆEN ŽENAMA U GLAZBI

18.03.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

ZAVRŠNI KONCERT ŠKOLSKOG NATJECANJA VOLIM KLAVIR

29.03.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

MAJSTORI SVIRAČI - KONCERT NATJECATELJA

5.04.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

U SUSRET USKRSU

 

202.OBLJETNICA GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

12.04.2022.g. u 18 sati

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE ŠKOLE

13.04.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

KONCERT UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

S GOSTIMA IZ GLAZBENIH ŠKOLA BLAGOJA BERSE I VATROSLAVA LISINSKOG, GLAZBENOG UČILIŠTA ELLY BAŠIĆ IZ ZAGREBA, FRANJE KUHAČA IZ OSIJEKA, IVANA MATETIĆA-RONJGOVA IZ PULE I UMJETNIČKE ŠKOLE LUKE SORKOČEVIĆA IZ DUBROVNIKA

 

5.05.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

VEČER HARMONIKE

12.05.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KONCERT GUDAČKIH ORKESTARA OGŠ I SGŠ

19.05.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KONCERT KOMORNIH SASTAVA I PUHAČKOG ORKESTRA

26.05.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

KONCERT ZBOROVA - OBRANA ZAVRŠNOG RADA ZA UČENIKE TS ODJELA

21.06.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

GUG - U PERIVOJU GUVERNEROVE PALAČE

23.06.2022.g.

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

SVEČANI KONCERT MATURANATA I PODJELA SVJEDODŽBI