školska godina 2019./2020.

vrijedi od 9.9.2019.

Osnovna šk.    1.r Sr.šk.     2.r Sr.šk.     3.r Sr.šk.     4.r Sr.šk. 

Osnovna glazbena škola

 

RAZRED

DAN

SAT

SOBA

NASTAVNIK

POČ. SOLF.

UTO-PET

6.sat 18:25 – 19:10

25

Rajka Bartolin

1.r. SOLF.

a) PON-ČET

b) UTO-PET

c) UTO-PET

d) PON-SRI

e) PON-ČET

4. sat 16:45-17:30

4. sat 16:45-17:30

5. sat 17:35-18:20

4.sat  16:45-17:30

3.sat  15:45:16:30

35

35

35

25

36

Barbara Ćućić

-II-

-II-

Ivana Marčelja

-II-

2.r. SOLF.

a) PON-ČET

b) PON-ČET

c) UTO-PET

d) PON-ČET

e) UTO-PET

5. sat 17:35-18:20

6. sat 18:25-19:10

6. sat 18:25-19:10

4. sat 16:45-17:30

6. sat 18:25-19:10

35

35

35

36

36

Barbara Ćućić

-II-

-II-

Helena Zgombić Herceg

-II-

3.r. SOLF.

a) PON

    SRI

b) UTO-ČET

c) UTO-ČET

d) UTO-PET

e) UTO-PET

3.sat 15:45-16:30

4. sat 16:45-17:30

3.sat 15:45-16:30

5. sat 17:35-18:20

4. sat 16:45-17:30

7. sat 19:15-20:00

35

35

35

25

25

25

Barbara Ćućić

 

-II-

Rajka Bartolin

-II-

-II-

4.r. SOLF.

a) PON-ČET

b) PON-ČET

c) UTO

    PET

d) UTO-ČET

7. sat 19:15-20:00

6. sat 18:25-19:10

2. sat 14:50-15:35

3. sat 15:45-16:30

3. sat 15:45-16:30

35

25

36

4

25

Barbara Ćućić

Davor Juretić

Rajka Bartolin

-II-

-II-

5.r. SOLF.

a) PON-ČET

c) SRI

    PET

5. sat 17:35-18:20

7. sat 19:15-20:00

4. sat 16:45-17:30

36

14

14

Helena Zgombić Herceg

Ivana Marčelja

6.r. SOLF.

a) PON-ČET

b) UTO-ČET

c) UTO-ČET

d) SRI-PET

6. sat 18:25-19:10

7. sat 19:15-20:00

2. sat 14:50-15:35

3.sat 15:45-16:30

36

36

35

35

Helena Zgombić Herceg

-II-

Barbara Ćućić

-II-

TEORIJA 6.r.

a) ČET

b) PET

4. sat 16:45-17:30

5. sat 17:35-18:20

25

25

Rajka Bartolin

-II-

3. i 4. ZBOR

a) SRI

b) ČET

5./6. sat 17:35-19:10

4./5. sat 16:45-18:20

7

7

Ivana Marčelja

-II-

5. i 6. ZBOR

a) SRI

b) SRI

4./5. sat 16:45-18:20

6./7. sat 18:25-20:00

36

36

Ariana Bossi

-II-

1. PRIPREMNI

PON-SRI

UTO-PET

2./3. sat 08:50-10:25

4./5. sat 16:45-18:20

36

36

Helena Zgombić Herceg

-II-

2. PRIPREMNI

UTO-ČET

SRI-PET

1./2. sat 08:00-09:35

2./3. sat 14:50-16:30

12

25

Ivana Marčelja

-II-

MJEŠOVITI ZBOR SŠ

PON

SRI

5./6. sat 17:35-19:10

7./8. sat 19:15-20:45

7

35

Doris Kovačić

DJEVOJAČKI ZBOR SŠ

PON

ČET

7./8. sat 19:15-20:45

7./8. sat 19:15-20:45

25

25

Davor Juretić

GUD.ORK. SŠ

UTO-ČET

7./8. sat 19:15-20:45

7

Mauro Šestan

HARM.ORK. SŠ

PON-SRI

7./8. sat 19:15-20:45

7

Josip Nemet

PUH.ORK. SŠ

UTO

CET

7./8. sat 19:15-20:45

6./7. sat 18.25-19:15

4

4

David Kumpare

1. PRIPREMNI

(tal. jez.)

PON ujutro

ČET popodne

4. sat 10:45-11:30

2.sat 14:50-15:35

12

12

Tea Sirotić

2. PRIPREMNI

(njem. jez.)

SRI

4./5. sat 16:45-18:20

14

Natalija Cvitković