SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

 

Odluka o upisu učenika u I.razred srednje škole za školsku godinu 2021./2022.

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1.PRIPREMNI I I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

 

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU KVALIFIKACIJSKO-KLASIFIKACIJSKOG POSTUPKA ZA UPIS UČENIKA U 1.PRIPREMNI RAZRED I I.RAZRED SREDNJE GLAZBENE

ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

 

 

 

UPISNI ROKOVI

 

 

 

       OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA      

 

Pravilnik o upisu učenika u 1. razred Osnovne glazbene škole možete pogledati ovdje:

 

 

U  P  I  S  I 

 

U  1. RAZRED  ŠK.GOD.  2021./2022.

( i pripremni program za osnovno glazbeno školovanje )

 

 

Prijave za upis u pripremni program za osnovno glazbeno školovanje i 1.razred osnovne glazbene škole primaju se putem e-maila: gsimr.rijeka@gmail.com od 3.5.2021. do 9.6.2021.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA: PRIJAVNICA  

                                                  PRESLIKA RODNOG LISTA

 

PRIJAVE SE PRIMAJU ZA INSTRUMENTE:

klavir, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas,

harfa, gitara, flauta, klarinet, truba, trombon, oboa, udaraljke

 

 

PROVJERA GLAZBENIH PREDISPOZICIJA za upis u 1.razred osnovne škole (sluh, ritam, pjevanje pripremljene pjesmice) održati će se 12.6.2021. (subota) u  8:30 sati u prostorijama škole (Laginjina br. 1) prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici škole 11.06.2021.

 

Učenici prijavljeni za upis u pripremni program za osnovno glazbeno školovanje ne pristupaju provjeri glazbenih predispozicija.  

 

OBJAVA REZULTATA:   15.06.2021.   u 12:00 sati 

UPISI :  16.06.2021.        od 17:00  do 19:30 sati

 

 

Prijavnicu možete preuzeti ovdje:

  

Prijavnica za OGŠ

 

ISPITI PREMA OSOBNIM POTREBAMA

PRIJAVE ZA ISPITE PRIMAJU SE DO 14.05.2021.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:  MOLBA NASTAVNIČKOM VIJEĆU

                                                  POPIS OBRAĐENOG GRADIVA

                                                  PRESLIKA DOMOVNICE I RODNOG LISTA

                                                  UPLATNICA (u tajništvu)

 

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata.