DRŽAVNA MATURA šk. god. 2016./2017.

(Pravilnik o polaganju državne mature)

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata.   

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

 

 

objava tema za izradbu završnog rada                                                       do 20.listopada 2017.

izbor tema                                                                                              do 31.listopada 2017.

izradba završnog rada                                                                          tijekom nastavne godine

 

ZIMSKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                    do 30.studenog 2017.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                               25.siječnja 2018.

obrana završnog rada                                                                               06. i 07.veljače 2018.

sjednica Ispitnog odbora                                                                                  08.veljače 2018

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                              09.veljače 2018.

 

LJETNI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 09.travnja 2018.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                            do 21.svibnja 2018.

obrana završnog rada                                                                           od 04.do 08.lipnja 2018.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                                21.lipnja 2018.

 

JESESNKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 10.srpnja 2018.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                             do 13.srpnja 2018.

obrana završnog rada                                                                                   17.kolovoza 2018.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                           20.kolovoza 2018.