DRŽAVNA MATURA šk. god. 2016./2017.

(Pravilnik o polaganju državne mature)

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata.   

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKE GODINE 2016./2017.

 

 

objava tema za izradbu završnog rada                                                       do 20.listopada 2016.

izbor tema                                                                                              do 31.listopada 2016.

izradba završnog rada                                                                          tijekom nastavne godine

 

ZIMSKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                    do 02.prosinca 2016.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                               27.siječnja 2017.

obrana završnog rada                                                                               08. i 09.veljače 2017.

sjednica Ispitnog odbora                                                                                  10.veljače 2017

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                              11.veljače 2017.

 

LJETNI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 01.travnja 2017.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                            do 23.svibnja 2017.

obrana završnog rada                                                                           od 05.do 09.lipnja 2017.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                                21.lipnja 2017.

 

JESESNKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 10.srpnja 2017.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                             do 14.srpnja 2017.

obrana završnog rada                                                                                   18.kolovoza 2017.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                           21.kolovoza 2017.