DRŽAVNA MATURA šk. god. 2019./2020.

(Pravilnik o polaganju državne mature)

 

Ovdje možete preuzeti Adobe Reader za pregled .pdf dokumenata.   

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

 

 

objava tema za izradbu završnog rada                                                       do 20.listopada 2019.

izbor tema                                                                                              do 31.listopada 2019.

izradba završnog rada                                                                          tijekom nastavne godine

 

ZIMSKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                    do 29.studenog 2019.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                               24.siječnja 2020.

obrana završnog rada                                                                               04. i 05.veljače 2020.

sjednica Ispitnog odbora                                                                                  06.veljače 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                              07.veljače 2020.

 

LJETNI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 20.travnja 2020.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                            do 15.svibnja 2020.

obrana završnog rada                                                                           od 05.do 10.lipnja 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                                18.lipnja 2020.

 

JESESNKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                                                        do 10.srpnja 2020.

predaja pisanog dijela završnog rada                                                             do 13.srpnja 2020.

obrana završnog rada                                                                                   17.kolovoza 2020.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                                           18.kolovoza 2020.