DRŽAVNA MATURA / ZAVRŠNI RAD šk. god. 2020./2021.

(Pravilnik o polaganju državne mature)

 

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

 

 

objava tema za izradbu završnog rada                           do 20. listopada 2020.

izbor tema                                                                      do 31. listopada 2020.

izradba završnog rada                                                    tijekom nastavne godine

                                                                

LJETNI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                           do 19. travnja 2021.

predaja pisanog dijela završnog rada                               do 14. svibnja 2021.

obrana završnog rada                                                      07. – 11. lipnja 2021.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                   24. lipnja 2021.

                                                            

JESENSKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                           do 05. srpnja 2021.

predaja pisanog dijela završnog rada                               do 09. srpnja 2021.

obrana završnog rada                                                       17. kolovoza 2021.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                            18. kolovoza 2021.

 

ZIMSKI ROK

 

prijava obrane završnog rada                                       do  26. studenog 2021.

predaja pisanog dijela završnog rada                                    24. siječnja 2022.

obrana završnog rada                                                      03.i 04. veljače 2022.

sjednica Ispitnog odbora                                                         07.veljače 2022.

uručivanje svjedodžbi o završnom radu                                  08.veljače 2022.